Hjallerup Missionhus, Søndergade 22, 9320 Hjallerup

Hjallerup Missionshus

Om Indre Mission:

Indre Mission er en del af folkekirken, og målet er:

"Lede til Jesus"

"Kom og se" sagde Filip.
Han ville, at hans bror, Natanael, skulle møde Jesus, Guds Søn, frelseren.

Vi ønsker, at andre skal møde Jesus for at få evigt liv. Med ord og liv vil vi vise Jesus og lede mennesker hen til ham.

"Leve i Ham"

"Kom og følg mig", sagde Jesus.
Han havde netop kaldt Peter til et nyt og anderledes liv.
Enhver kristen har fået liv i Kristus og et kald fra ham.
Forkyndelse, undervisning og et kald til tjeneste skal hjælpe kristne til et liv i Ham.
Liv som præges af både hvile og handling.
Liv hvor en forankret tro og Helligåndens fylde giver vækst, sætter frugt og fører til evigt liv.