Hjallerup Missionhus, Søndergade 22, 9320 Hjallerup

Hjallerup Missionshus

Bryd ud i tak, Guds barn på jord,
er du gammel eller ung,
om sort og hvid fra syd og nord,
er din byrde let som tung.
Fra den vide jord med jubelklang,
som et råb fra mund til mund:
Syng, troens børn, en takkesang
for vor frelsers klippegrund.
Keith Getty, Kristyn Getty og Ttuart Townend 2007

Beate Højlund2011.

Bryd ud i tak og jubelkor
til den Opstandnes pris.
Guds børneflok på denne jord
ham al din hyldest vis.
Fra vort liv i lys og skyggers land
vil vi løfte troens blik
til dig, som både vil og kan
og aldrig fra os gik.

 

 


Bryd ud som morgensolens glans,
om end natten den var lang,
for magten den er altid hans,
syng troens sejerssang,
for hans nåde, den er ny hver dag,
hans velsignelse gør rig,
så overgiv til ham din sag-
hans hjælp forunderlig.Syng ud! Syng ud!
Vi ærer dig, vor Gud!
En røst- en mund-
Vor pris af hjertens grund.