Hjallerup Missionhus, Søndergade 22, 9320 Hjallerup

Hjallerup Missionshus


Håbet bryder frem på jord,
løfterne blir opfyldt.
Herrens frelse hos os bor,
glæden fylder jorden.
Hverken storhed eller pragt,
ingen folkeskarer;
Gud har vist sin kærlighed:
Se, Marias baby.

Frelseren er født i dag
han er Kristus, Herren.
Barnet med Guds velbehag,
finder ly i stalden.
Han, som tændte stjernerne,
han, som skabte jorden,
ligger i Marias favn,
hjælpeløs og lille.


Hyrderne, som ser Guds lam
bøjer sig og tilber.
Gaver bringes frem til ham
fra de fjerne lande.
Guld! En konge er nu født!
Røgelse! For Herren!
Myrra! Han vil bane vej
ind i evigheden.

Søn af Adam, søn af Gud
-løsesum for mange.
Han forsoner os med Gud,
Kristus, Sejrherren!
Hvilken frelser, hvilken ven!
Herlighed og ære:
Jesus, født i Betlehem
er historiens Herre!

Stuart Townend og Keith Getty 2004.