Hjallerup Missionhus, Søndergade 22, 9320 Hjallerup

Hjallerup Missionshus

Tak, Gud Helligånd, for kampen,
og fordi du bliver ved,
så det nye i mig vokser,
og det gamle trædes ned.
Tak for dig, min Pinsevind,
forårsstormen i mit sind!

Tak, Gud Helligånd, for gaver,
jeg kan tjene andre med
på min plads imellem alle
menighedens andre led.
Tak for dig, min Pinsevind,
for den kraft, du blæser ind!

Sprint (C. Poulsen) 2011

Tak, Gud Helligånd, for livet.
Uden dig så døde jeg!
Livets underfulde gåde
er Guds ånde dybt i mig.
Tak for dig, min skabervind,
tak for legeme og sind!

Tak, Gud Helligånd, for troen.
Uden dig så døde den!
Du gir liv i Biblens blade,
så jeg ser min Gud igen.
Tak for dig, min Pinsevind,
tak for synet til en blind!