Hjallerup Missionhus, Søndergade 22, 9320 Hjallerup

Hjallerup Missionshus

Møder i Hjallerup Missionshus

Oktober

2. Sangaften

9. Møde ved Enok Kristensen

16. Samtaleaften

21. Møde i Gandrup sognehus ved Poul Nielsen - Soldatermissionen

23. "en smuk død" ved Torben Sanden.

November

6. Fanny Crosby ved Lisbeth Adolfsen

13. Nettale

20. Vi pynter missionshusset

December

8. Adventssang på Rugeriet Hellevad, Hornshøjvej 43

29. Julefest kl. 14:30 ved Ruth Wolf

Møderne starter kl. 19.30

"Café Fri"

Missionshuset er åbent hver onsdag kl. 14:00 - 16:00 - undtaget i skoleferierne.
Der er "fri" kaffe/te/saftevand, hjemmebag og hyggeligt samvær.
Alle er velkomne til at kigge indenfor.